All for Joomla All for Webmasters

Barijere za zaštitu od odrona kamenja

barriers

Barijere za zaštitu od odrona kamenja, odnosno njeni sistemi su dizajnirani tako da prihvataju odrone odvojene od stena iznad njih koji predstavljaju opasnost za ljude I ljudske structure.

Barijere za zaštitu od odrona kamenja su kompleksne structure čeličnih kablova, veza čeličnih kablova do konstruktivnih elemenata, uređaja I ankera za apsorpciju energije, sa visokim kapacitetima deformacija.

Njihova raznovrsnost im omogućava da se koriste za različite pozicije, da zaštite naseljena mesta, puteve, ili u kombinaciji sa drugim pasivnim zaštitiama (kao pto su mreže), čak I u uskim prostorima.

Tip Barijera 500 E Barijera 1000 E
Proizvod Energetska klasa 2 (500 kJ) 3 (1000 kJ)
Visina sistema 3 – 3,5m 4 – 5m
Noseća Vrsta HEA 100, pocinkovana HEA 120, pocinkovana
konstrukcija
Pomoćna konstrukcija Mreža Dijagonalna žičana mreža Dijagonalna žičana mreža
Mreža 300X300 250X250
Mreža-uže 8 mm Čelično uže, pocinkovano 9mm Čelično uže, pocinkovano
Dodatni sloj Dijagonalna žičana mreža 50x50mm Dijagonalna žičana mreža 50x50mm
Kočnice Vrsta kočnice Konopac - kočnica Konopac - kočnica
Kočenje kablom (Ø) 18 mm Čelično uže, pocinkovano 18 mm Čelično uže, pocinkovano
Razmak  1500 mm 3000 mm
Užad Main cable (Ø) 18 mm Čelično uže, pocinkovano 18 mm Čelično uže, pocinkovano
Bocni kabl (Ø) 12 mm Čelično uže, pocinkovano 16 mm Čelično uže, pocinkovano
Retencioni kabl (Ø) 12 mm Čelično uže, pocinkovano 16 mm Čelično uže, pocinkovano
Ankeri Stubni anker (Ø GEWI bar D = 25 mm, M24 bara GEWI bar D = 25 mm, M24 bara
Bočni anker (Ø) Anker sa spiralnim kablom D =16 mm Anker sa spiralnim kablom D =18 mm
Retencioni anker(Ø) Anker sa spiralnim kablom D = 14 mm Anker sa spiralnim kablom D = 16 mm

barriers_att

KARAKTERISITKE

- Veličina, kvalitet materijala i njihove tehničke specifikacije su standardizovani i sertifikovani.
- Veoma efikasna za zaštitu od odrona kamenja I ekološki bezopasna.
- Lako se instalira zbog modularne structure Sistema.
- Laka I ekonomski održiva.
- Fleksibilan sistem sa malim uticajem snaga na pojedinačne komponente.
- Deformacija je ograničena nakon udara u stenu I omogućeno je održavanje adevkatnog nivoa zaštitnog štita.