All for Joomla All for Webmasters

Geomreža od kokosa organska geomreža za zaštitu od erozije

geocoir

Geomreža od kokosa je veoma jaka i izdržljiva mreža. Otvoreno tkanje omogućava sadnju semena i vegetacije i pre i nakon instaliranja prostirke, i nudi snažnu podršku vegetaciji.

Životni vek prostirke od kokosovih vlakana je četiri do šest godina. Tokom ovog perioda, sama zemlja jača konsolidacijom. Nakon tog vremena, prostirka se polako biodegradira.

Ova geomreža ima visoku zateznu čvrstoću ( 35 kn/m) i elastičnost i može se instalirati čak na veoma strmim padinama oko700, dok se u kombinaciji sa metalnim mrežama može instalirati I na vertikalnim nagibima.

Strukturne karakteristike Geomereža 10 Jedinica
Vlakna Upreden, uvrnuti konopac
Težina tkanine (g/m2) 1.000
Boja Prirodna(Braon) 
Otvoreni prostor (%) 50 - 60 %
Trajnost 4 - 6 yr
Mehaničke karatkteristike Geomereža 10 Jedinica
Zatezna čvrstoća 35,0 KN/M
Elongacija pri kidanju 34,00 %
Dimenzije rolne Coir 1000 Jedinica
Širina tkanine 2000 mm
Dužina 50 m rolna ili duža po potrebi

geocoir_att

KARAKTERISTIKE

  1. Pruža stabilnost površine I na nagibima do 70 bez podrške mreže, a u kombinaciji sa metalnom mrežom može se postaviti I na vertikalnim nagibima.
  2. Visoka kontrola nanosa.
  3. Pojačanje ruralnih zemljanih puteva, pruga I skladišta.
  4. Filtracija u odvode puta.
  5. Zaštita otpada I revegetacija zelenih površina
  6. Ozelenjavanje I uređivanje vrhova krovova.
  7. Zaštita močvarnih sredina.
  8. Zvučni zid.