All for Joomla All for Webmasters

Barijere za zaštitu od odrona kamenja

Barijere za zaštitu od odrona kamenja


Odroni kamenja predstravljaju geološki fenomen čiji urzok može biti prirodni ili antropogeni i javljaju se nepredvidivo usled velike raznolikosti faktora koji utiču na njih. Posebno na glavnim putevima i prugeama ili gde planiranje uključuje prolaz između oštrih stenovitih padina, rizik od odrona kamenja je visok.

Prepreke za zaštitu od odrona sa visokom energijom apsorpcije su model ISOTOP, sa takvom strukturom koja može da zaštiti od pojave odrona kamenja energetskog nivoa od 100 do 5.000 kJ.

One se sastoje od:

 • Pocinkovanih čeličnih stubova tipa HEB/HEA
 • Panela od mreže žičanih užadi koje su bočno dijagonalno povezane između sebe i na gornje i donje noseće kablove
 • Žičanih sajli za zadržavanje
 • Kočionih elemenata
 • Ankera

Veličina, kvalitet materijala i njihove tehničke specifikacije su standardizovani i sertifikovani.
Ovi sistemi su veoma efikasni u zaštiti odrona i ekološki bezopasni, a imaju sledeće karakteristike:

 • Fleksibilnost u svakoj morfološkoj i geomorfološkoj pojavi zahvaljujući modularnoj konstrukciji sistema, kombinaciji pojedinih komponenti i raznovrsnosti baza podrške koji se mogu lako prilagoditi geotehničkim karakteristikama područja.
 • Jednostavna instalacija i ekonomičnost, zahvaljujući modularnoj konstrukciji sistema
 • Lako i ekonomično održavanje, zahvaljujući modularnoj konstrukciji sistema, laka montaža-demontaža pojedinih komponenti.
 • Fleksibilni sistem sa malim uticajem snaga na pojedinačne komponente.
 • Ograničena deformacija i adekvatan nivo zaštite posle udara stene
 • Apsolutna efikasnost u istovremenim napadima u raznim delovima ograde ili manjim udaracima u istom delu, povezivanjem svih delova i saradnjom cele prednje strane tokom udara. Efekti padova se apsorbuju zahvaljujući mreži i podršci konstrukcije. Nastali spoljni napon odvodi se u ankere i zemljište.
 • Nema ekoloških uticaja zahvaljujući transparentnosti strukture i lakoće njenih komponenti.

rockfall-protection

  Tip

Barijera 500 E

Barijera 1000 E

Proizvod

Energetska klasa 2 (500 kJ) 3 (1000 kJ)
Visina sistema 3 – 3,5 m 4 – 5m
Noseća konstrukcija

Vrsta HEA 100, pocinkovana HEA 120, pocinkovana
Pomoćna konstrukcija

Mreža Dijagonalna žičana mreža Dijagonalna žičana mreža
Mreža 300X300 250X250
Mreža-uže 8 mm Čelično uže, pocinkovano 9mm Čelično uže, pocinkovano
Dodatni sloj

Dijagonalna žičana mreža 50x50mm Dijagonalna žičana mreža 50x50mm
Kočnice

Vrsta kočnice Konopac - kočnica Konopac - kočnica
Kočenje kablom (Ø) 18 mm Čelično uže, pocinkovano 18 mm Čelično uže, pocinkovano
Razmak 1500 mm 3000 mm
Užad

Main cable (Ø) 18 mm Čelično uže, pocinkovano 18 mm Čelično uže, pocinkovano
Bocni kabl (Ø) 12 mm Čelično uže, pocinkovano 16 mm Čelično uže, pocinkovano
Retencioni kabl (Ø) 12 mm Čelično uže, pocinkovano 16 mm Čelično uže, pocinkovano
Ankeri

Post anchor (Ø) GEWI bar D = 25 mm, M24 thread bar GEWI bar D = 25 mm, M24 thread bar
Lateral anchor (Ø) Spiral cable anchor D = 16 mm Spiral cable anchor D = 18 mm
Retention anchor (Ø) Spiral cable anchor D = 14 mm Spiral cable anchor D = 16 mm